Chương 16: Nhân vật này trừ ta ra không còn có thể là ai khác, bởi vì, ta giết qua người......( Cầu hoa tươi đánh giá phiếu ) - Đọc truyện online miễn phí kết hợp tu tiên - Đọc truyện Vip Faloo, truyện online miễn phí từ các nguồn Trung Quốc, đa dạng thể loại.