Thứ 12 chương Dị thường hạng mục h-55, một đoàn nữ u linh ( Có người đang nhìn sao ) - Đọc truyện online miễn phí kết hợp tu tiên - Đọc truyện Vip Faloo, truyện online miễn phí từ các nguồn Trung Quốc, đa dạng thể loại.