Ai thích đọc truyện nào thì nhúng link vào thanh tìm kiếm. Xem tại đây
Ta có một cái độ thuần thục bảng
行为金融

2,705 lượt xem

0 lượt like

Còn tiếp

0 Theo dõi

0 Lượt yêu cầu VIP
Tóm tắt truyện
Ta một cái độ thuần thục bảng giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com ba năm lại ba năm, thời gian ba năm nhà khác người xuyên việt đã sớm xưng hoàng xưng đế, trở thành đại lão bên trong đại lão.
Nhưng mà,
Xuyên qua ba năm trương Thanh Nguyên, vẫn chỉ là mây Thủy tông mấy vạn ngoại môn đệ tử ở trong một cái nhỏ trong suốt. https://www.uukanshu.com
-------------------------------------
Thông tin
Tên gốc: 我有一个熟练度面板
Hán việt: Ta có một cái độ thuần thục bảng
Tác giả: Hành vi tài chính
Thể loại: Huyễn huyễn
Loại truyện:
Tags: Không có
Nhập thời: 2021-10-28 10:53:44
MOD
Mục lục
Nguồn: https://www.uukanshu.com/b/125720/: 1187 chương