Ai thích đọc truyện nào thì nhúng link vào thanh tìm kiếm. Xem tại đây

exodusXoX

TIỂU SỬ
Bình luận

Xin ít vàng bác tài khoản: goodboyhuy Cầu đại lão :33
NocturneKarius - 8 tháng trước -
Cho đệ xin tí vàng đi đại lão( ≧Д≦)
Truck-kun - 8 tháng trước -