Ai thích đọc truyện nào thì nhúng link vào thanh tìm kiếm. Xem tại đây

Uchiha Obito

TIỂU SỬ
Bình luận

@Nguyen có cái nịt 😆😆
Tom123 - 1 tháng trước -
Đạo hữu cho xin ít vàng được ko ạ
Nguyen - 3 tháng trước -
Đạo hữu cho xin ít vàng được ko ạ
Nguyen - 3 tháng trước -
Đạo hữu cho xin ít vàng được ko ạ
Nguyen - 3 tháng trước -
Đạo hữu cho xin ít vàng được ko ạ
Nguyen - 3 tháng trước -
@Nguyen có cái nịt 😆😆
Tom123 - 1 tháng trước - Trả lời