Ai thích đọc truyện nào thì nhúng link vào thanh tìm kiếm. Xem tại đây

Wolf

TIỂU SỬ
Bình luận

@Gawr Gura Hừ :3
Phượng Tổ - 4 tháng trước -
@Phượng Tổ @#₫_--+(
Wolf - 4 tháng trước -
@Gawr Gura gà lửa
Wolf - 4 tháng trước -
@Phượng Tổ hông :3
Phượng Tổ - 4 tháng trước -
@Gawr Gura Vâng :)
Phượng Tổ - 4 tháng trước -
@Gawr Gura ko nha
Wolf - 4 tháng trước -
@THANH LONG long đệ
Wolf - 4 tháng trước -
@Phượng Tổ tên phụng nhà ngươi có tin ta cắt hết long không
Wolf - 4 tháng trước -
Xin vàng a đại tỷ :*
Gawr Gura - 4 tháng trước -
@Gawr Gura ko nha
Wolf - 4 tháng trước - Trả lời
@Gawr Gura Vâng :)
Phượng Tổ - 4 tháng trước - Trả lời
@Gawr Gura gà lửa
Wolf - 4 tháng trước - Trả lời
@Gawr Gura Hừ :3
Phượng Tổ - 4 tháng trước - Trả lời
Nghe nói kêu bạch hổ tiểu muội
THANH LONG - 4 tháng trước -
@THANH LONG long đệ
Wolf - 4 tháng trước - Trả lời
@Bạch Hổ Vương loạn mã ???
Phượng Tổ - 4 tháng trước -
@Phượng Tổ tên phụng nhà ngươi có tin ta cắt hết long không
Wolf - 4 tháng trước - Trả lời
@Phượng Tổ hông :3
Phượng Tổ - 4 tháng trước - Trả lời
@Phượng Tổ @#₫_--+(
Wolf - 4 tháng trước - Trả lời
@Bạch Hổ Vương @#₫&+()/*
Wolf - 4 tháng trước -
@Thượng Thương Chi Chủ &#@&&₫₫₫
Wolf - 4 tháng trước -
@Bạch Hổ Vương loạn mã ???
Phượng Tổ - 4 tháng trước - Trả lời
@Bạch Hổ Vương bạch hổ. Hehe ko biết có ai hiểu ý ta ko. Bạch hổ aaaaaaa
Phượng Tổ - 4 tháng trước -
@Thượng Thương Chi Chủ &#@&&₫₫₫
Wolf - 4 tháng trước - Trả lời
@Thượng Thương Chi Chủ chúc mừng năm mới
Wolf - 4 tháng trước -
@Bạch Hổ Vương bạch hổ. Hehe ko biết có ai hiểu ý ta ko. Bạch hổ aaaaaaa
Phượng Tổ - 4 tháng trước - Trả lời
@Bạch Hổ Vương @#₫&+()/*
Wolf - 4 tháng trước - Trả lời
Chào đại lão. Chúc đại lão năm mới vui vẻ :)
Phượng Tổ - 4 tháng trước -
@Thượng Thương Chi Chủ chúc mừng năm mới
Wolf - 4 tháng trước - Trả lời